Sự thật bất ngờ về tên gọi của sông Mã huyền thoại

Tên gọi sông Mã phù hợp với đặc điểm của một dòng sông có dòng nước chảy xiết như ngựa phi. Nhưng đây không phải ý nghĩa gốc của tên gọi dòng sông lịch sử này.

 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai
 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai-Hinh-2
 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai-Hinh-3
 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai-Hinh-4
 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai-Hinh-5
 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai-Hinh-6
 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai-Hinh-7
 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai-Hinh-8
 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai-Hinh-9
 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai-Hinh-10
 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai-Hinh-11
 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai-Hinh-12
 • Su that bat ngo ve ten goi cua song Ma huyen thoai-Hinh-13
Quốc Lê