Tận mục cảnh đào tạo thầy thuốc Việt Nam 100 năm trước

(Kiến Thức) - Thực hành giải phẫu trên thi thể người, thực tập tại phòng sinh nở, điều chế thuốc trong phòng thí nghiệm dược... là loạt ảnh tư liệu cực quý về hoạt động đào tạo các thầy thuốc Việt Nam đầu thế kỷ 20.

  • Tan muc canh dao tao thay thuoc Viet Nam 100 nam truoc
  • Tan muc canh dao tao thay thuoc Viet Nam 100 nam truoc-Hinh-2
  • Tan muc canh dao tao thay thuoc Viet Nam 100 nam truoc-Hinh-3
  • Tan muc canh dao tao thay thuoc Viet Nam 100 nam truoc-Hinh-4
  • Tan muc canh dao tao thay thuoc Viet Nam 100 nam truoc-Hinh-5
  • Tan muc canh dao tao thay thuoc Viet Nam 100 nam truoc-Hinh-6
  • Tan muc canh dao tao thay thuoc Viet Nam 100 nam truoc-Hinh-7
  • Tan muc canh dao tao thay thuoc Viet Nam 100 nam truoc-Hinh-8
T.B (tổng hợp)