Thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ ở chiến khu Tân Trào

Nơi ở và làm việc của Bác Hồ ở chiến khu Tân Trào là căn lán đơn sơ trong khu rừng Nà Lừa. Những bữa cơm của Bác nơi đây vô cùng đạm bạc.

 • Tham noi o va lam viec cua Bac Ho o chien khu Tan Trao
 • Tham noi o va lam viec cua Bac Ho o chien khu Tan Trao-Hinh-2
 • Tham noi o va lam viec cua Bac Ho o chien khu Tan Trao-Hinh-3
 • Tham noi o va lam viec cua Bac Ho o chien khu Tan Trao-Hinh-4
 • Tham noi o va lam viec cua Bac Ho o chien khu Tan Trao-Hinh-5
 • Tham noi o va lam viec cua Bac Ho o chien khu Tan Trao-Hinh-6
 • Tham noi o va lam viec cua Bac Ho o chien khu Tan Trao-Hinh-7
 • Tham noi o va lam viec cua Bac Ho o chien khu Tan Trao-Hinh-8
 • Tham noi o va lam viec cua Bac Ho o chien khu Tan Trao-Hinh-9
 • Tham noi o va lam viec cua Bac Ho o chien khu Tan Trao-Hinh-10
 • Tham noi o va lam viec cua Bac Ho o chien khu Tan Trao-Hinh-11
 • Tham noi o va lam viec cua Bac Ho o chien khu Tan Trao-Hinh-12
Quốc Lê