Thi thể trùm phát xít Adolf Hitler được xử lý thế nào?

Vào ngày 30/4/1945, trùm phát xít Adolf Hitler cùng với người vợ mới cưới Eva Braun tự sát trong hầm ngầm ở Berlin, Đức. Trước khi tìm đến cái chết, nhà độc tài Đức quốc xã dặn dò thân tín tiêu hủy thi thể của mình. 

  • Thi the trum phat xit Adolf Hitler duoc xu ly the nao?
  • Thi the trum phat xit Adolf Hitler duoc xu ly the nao?-Hinh-2
  • Thi the trum phat xit Adolf Hitler duoc xu ly the nao?-Hinh-3
  • Thi the trum phat xit Adolf Hitler duoc xu ly the nao?-Hinh-4
  • Thi the trum phat xit Adolf Hitler duoc xu ly the nao?-Hinh-5
  • Thi the trum phat xit Adolf Hitler duoc xu ly the nao?-Hinh-6
  • Thi the trum phat xit Adolf Hitler duoc xu ly the nao?-Hinh-7
  • Thi the trum phat xit Adolf Hitler duoc xu ly the nao?-Hinh-8
  • Thi the trum phat xit Adolf Hitler duoc xu ly the nao?-Hinh-9
  • Thi the trum phat xit Adolf Hitler duoc xu ly the nao?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)