Tỉnh nào nhiều thành phố nhất miền Tây Nam Bộ?

Đây là tỉnh có 3 thành phố trực thuộc và là địa phương nhiều thành phố nhất miền Tây Nam Bộ hiện nay.

  • Tinh nao nhieu thanh pho nhat mien Tay Nam Bo?
  • Tinh nao nhieu thanh pho nhat mien Tay Nam Bo?-Hinh-2
  • Tinh nao nhieu thanh pho nhat mien Tay Nam Bo?-Hinh-3
  • Tinh nao nhieu thanh pho nhat mien Tay Nam Bo?-Hinh-4
  • Tinh nao nhieu thanh pho nhat mien Tay Nam Bo?-Hinh-5
  • Tinh nao nhieu thanh pho nhat mien Tay Nam Bo?-Hinh-6
  • Tinh nao nhieu thanh pho nhat mien Tay Nam Bo?-Hinh-7
  • Tinh nao nhieu thanh pho nhat mien Tay Nam Bo?-Hinh-8
Theo Nguyễn Thanh Điệp/ Zing