Tỉnh nào nhỏ nhất, dân số ít nhất Bắc Trung Bộ?

Có diện tích hơn 4,7 nghìn km2, dân số hơn 612 nghìn người, đây là tỉnh có diện tích nhỏ nhất, dân số ít nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

  • Tinh nao nho nhat, dan so it nhat Bac Trung Bo?
  • Tinh nao nho nhat, dan so it nhat Bac Trung Bo?-Hinh-2
  • Tinh nao nho nhat, dan so it nhat Bac Trung Bo?-Hinh-3
  • Tinh nao nho nhat, dan so it nhat Bac Trung Bo?-Hinh-4
  • Tinh nao nho nhat, dan so it nhat Bac Trung Bo?-Hinh-5
  • Tinh nao nho nhat, dan so it nhat Bac Trung Bo?-Hinh-6
  • Tinh nao nho nhat, dan so it nhat Bac Trung Bo?-Hinh-7
  • Tinh nao nho nhat, dan so it nhat Bac Trung Bo?-Hinh-8
Theo Nguyễn Thanh Điệp/ Zing