Ý nghĩa thâm thúy sau tên gọi địa danh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi vốn thuộc phủ Tư Nghĩa, thừa tuyên Quảng Nam, được hình thành sau khi nhà Lê mở rộng bờ cõi về phía Nam. Tên gọi địa danh Quảng Ngãi mang ý nghĩa gì?

  • Y nghia tham thuy sau ten goi dia danh Quang Ngai
  • Y nghia tham thuy sau ten goi dia danh Quang Ngai-Hinh-2
  • Y nghia tham thuy sau ten goi dia danh Quang Ngai-Hinh-3
  • Y nghia tham thuy sau ten goi dia danh Quang Ngai-Hinh-4
  • Y nghia tham thuy sau ten goi dia danh Quang Ngai-Hinh-5
  • Y nghia tham thuy sau ten goi dia danh Quang Ngai-Hinh-6
  • Y nghia tham thuy sau ten goi dia danh Quang Ngai-Hinh-7
  • Y nghia tham thuy sau ten goi dia danh Quang Ngai-Hinh-8
  • Y nghia tham thuy sau ten goi dia danh Quang Ngai-Hinh-9
  • Y nghia tham thuy sau ten goi dia danh Quang Ngai-Hinh-10
Quốc Lê