Các phương án “chặn” ung thư buồng trứng

Mi Trần (BBC/Cancer.org) -

(Kiến Thức) - Ngoài việc cách phẫu thuật như Angelina, theo các nhà chuyên môn, còn có các phương án "chặn" nguy cơ ung thư buồng trứng dưới đây.

  • Ngan chan ung thu buong trung tu cau chuyen cua Angelina
  • Ngan chan ung thu buong trung tu cau chuyen cua Angelina-Hinh-2
  • Ngan chan ung thu buong trung tu cau chuyen cua Angelina-Hinh-3
  • Ngan chan ung thu buong trung tu cau chuyen cua Angelina-Hinh-4
  • Ngan chan ung thu buong trung tu cau chuyen cua Angelina-Hinh-5
  • Ngan chan ung thu buong trung tu cau chuyen cua Angelina-Hinh-6
  • Ngan chan ung thu buong trung tu cau chuyen cua Angelina-Hinh-7
  • Ngan chan ung thu buong trung tu cau chuyen cua Angelina-Hinh-8
  • Ngan chan ung thu buong trung tu cau chuyen cua Angelina-Hinh-9