Bên trong cung điện xa hoa của bạo chúa khét tiếng La Mã có gì?

Các nhà khảo cổ mới phát hiện tàn tích một cung điện và khu vườn xa hoa thuộc về bạo chúa khét tiếng La Mã Caligula ở Rome, Italy. Vậy bên trong cung điện có gì? 

  • Ben trong cung dien xa hoa cua bao chua khet tieng La Ma co gi?
  • Ben trong cung dien xa hoa cua bao chua khet tieng La Ma co gi?-Hinh-2
  • Ben trong cung dien xa hoa cua bao chua khet tieng La Ma co gi?-Hinh-3
  • Ben trong cung dien xa hoa cua bao chua khet tieng La Ma co gi?-Hinh-4
  • Ben trong cung dien xa hoa cua bao chua khet tieng La Ma co gi?-Hinh-5
  • Ben trong cung dien xa hoa cua bao chua khet tieng La Ma co gi?-Hinh-6
  • Ben trong cung dien xa hoa cua bao chua khet tieng La Ma co gi?-Hinh-7
  • Ben trong cung dien xa hoa cua bao chua khet tieng La Ma co gi?-Hinh-8
  • Ben trong cung dien xa hoa cua bao chua khet tieng La Ma co gi?-Hinh-9
Tâm Anh (theo DM)