Công nương Diana dự cảm được cái chết của bản thân?

Trước khi qua đời trong vụ tai nạn xe năm 1997, Công nương Diana viết một lá thư cho quản gia Paul Burell. Trong thư, Công nương Diana dường như cảm nhận được bản thân sẽ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. 

  • Cong nuong Diana du cam duoc cai chet cua ban than?
  • Cong nuong Diana du cam duoc cai chet cua ban than?-Hinh-2
  • Cong nuong Diana du cam duoc cai chet cua ban than?-Hinh-3
  • Cong nuong Diana du cam duoc cai chet cua ban than?-Hinh-4
  • Cong nuong Diana du cam duoc cai chet cua ban than?-Hinh-5
  • Cong nuong Diana du cam duoc cai chet cua ban than?-Hinh-6
  • Cong nuong Diana du cam duoc cai chet cua ban than?-Hinh-7
  • Cong nuong Diana du cam duoc cai chet cua ban than?-Hinh-8
  • Cong nuong Diana du cam duoc cai chet cua ban than?-Hinh-9
  • Cong nuong Diana du cam duoc cai chet cua ban than?-Hinh-10
Tâm Anh (theo DM, LS)