Đánh Tống, bắt sống vua Chiêm, Lý Thường Kiệt còn chiến công nào?

Lý Thường Kiệt là một nhà quân sự kiệt xuất. Ông nổi bật với việc bắt sống vua Chiêm, mang quân đánh sang nước Tống sau đó tiếp tục đánh bại cuộc xâm lược Đại Việt của quân Tống ở chiến lũy sông Như Nguyệt.

 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-2
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-3
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-4
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-5
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-6
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-7
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-8
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-9
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-10
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-11
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-12
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-13
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-14
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-15
 • Danh Tong, bat song vua Chiem, Ly Thuong Kiet con chien cong nao?-Hinh-16
Thu Hà (TH)