Người vinh dự mặc long bào hoàng đế Trung Quốc không bị xử tội?

Long bào là trang phục chỉ dành cho hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến. Bất cứ kẻ nào dám mặc long bào của nhà vua đều bị xử tội chết. Dù vậy, một trường hợp ngoại lệ có thể mặc trang phục này.

  • Nguoi vinh du mac long bao hoang de Trung Quoc khong bi xu toi?
  • Nguoi vinh du mac long bao hoang de Trung Quoc khong bi xu toi?-Hinh-2
  • Nguoi vinh du mac long bao hoang de Trung Quoc khong bi xu toi?-Hinh-3
  • Nguoi vinh du mac long bao hoang de Trung Quoc khong bi xu toi?-Hinh-4
  • Nguoi vinh du mac long bao hoang de Trung Quoc khong bi xu toi?-Hinh-5
  • Nguoi vinh du mac long bao hoang de Trung Quoc khong bi xu toi?-Hinh-6
  • Nguoi vinh du mac long bao hoang de Trung Quoc khong bi xu toi?-Hinh-7
  • Nguoi vinh du mac long bao hoang de Trung Quoc khong bi xu toi?-Hinh-8
  • Nguoi vinh du mac long bao hoang de Trung Quoc khong bi xu toi?-Hinh-9
  • Nguoi vinh du mac long bao hoang de Trung Quoc khong bi xu toi?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)