Phi tần Trung Quốc thời phong kiến thị uy tình địch bằng cách nào?

Dưới thời phong kiến, phi tần Trung Quốc thường tranh giành ân ủng của hoàng đế. Để thể hiện uy quyền và địa vị với tình địch, các phi tần trong hậu cung sử dụng đến các cung nữ và thái giám. 

  • Phi tan Trung Quoc thoi phong kien thi uy tinh dich bang cach nao?
  • Phi tan Trung Quoc thoi phong kien thi uy tinh dich bang cach nao?-Hinh-2
  • Phi tan Trung Quoc thoi phong kien thi uy tinh dich bang cach nao?-Hinh-3
  • Phi tan Trung Quoc thoi phong kien thi uy tinh dich bang cach nao?-Hinh-4
  • Phi tan Trung Quoc thoi phong kien thi uy tinh dich bang cach nao?-Hinh-5
  • Phi tan Trung Quoc thoi phong kien thi uy tinh dich bang cach nao?-Hinh-6
  • Phi tan Trung Quoc thoi phong kien thi uy tinh dich bang cach nao?-Hinh-7
  • Phi tan Trung Quoc thoi phong kien thi uy tinh dich bang cach nao?-Hinh-8
  • Phi tan Trung Quoc thoi phong kien thi uy tinh dich bang cach nao?-Hinh-9
  • Phi tan Trung Quoc thoi phong kien thi uy tinh dich bang cach nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)