Sau trận ốm suýt chết, hoàng đế La Mã trở thành bạo chúa

Vào năm 37 sau Công nguyên, Caligula lên ngôi hoàng đế La Mã. Vốn là người có tài trị nước, nhưng sau một lần ốm nặng, Caligula thay đổi tâm tính và trở thành bạo chúa. 

  • Sau tran om suyt chet, hoang de La Ma tro thanh bao chua
  • Sau tran om suyt chet, hoang de La Ma tro thanh bao chua-Hinh-2
  • Sau tran om suyt chet, hoang de La Ma tro thanh bao chua-Hinh-3
  • Sau tran om suyt chet, hoang de La Ma tro thanh bao chua-Hinh-4
  • Sau tran om suyt chet, hoang de La Ma tro thanh bao chua-Hinh-5
  • Sau tran om suyt chet, hoang de La Ma tro thanh bao chua-Hinh-6
  • Sau tran om suyt chet, hoang de La Ma tro thanh bao chua-Hinh-7
  • Sau tran om suyt chet, hoang de La Ma tro thanh bao chua-Hinh-8
  • Sau tran om suyt chet, hoang de La Ma tro thanh bao chua-Hinh-9
  • Sau tran om suyt chet, hoang de La Ma tro thanh bao chua-Hinh-10
Tâm Anh (theo LV)