Tại sao Từ Hy thái hậu lại cần 100 người hầu khi đi tắm?

Từ Hy thái hậu rất thích tắm rửa, mỗi lần bà tắm đều có 100 cung nhân phục vụ và sử dụng đến 3 bồn tắm.

 • Tai sao Tu Hy thai hau lai can 100 nguoi hau khi di tam?
 • Tai sao Tu Hy thai hau lai can 100 nguoi hau khi di tam?-Hinh-2
 • Tai sao Tu Hy thai hau lai can 100 nguoi hau khi di tam?-Hinh-3
 • Tai sao Tu Hy thai hau lai can 100 nguoi hau khi di tam?-Hinh-4
 • Tai sao Tu Hy thai hau lai can 100 nguoi hau khi di tam?-Hinh-5
 • Tai sao Tu Hy thai hau lai can 100 nguoi hau khi di tam?-Hinh-6
 • Tai sao Tu Hy thai hau lai can 100 nguoi hau khi di tam?-Hinh-7
 • Tai sao Tu Hy thai hau lai can 100 nguoi hau khi di tam?-Hinh-8
 • Tai sao Tu Hy thai hau lai can 100 nguoi hau khi di tam?-Hinh-9
 • Tai sao Tu Hy thai hau lai can 100 nguoi hau khi di tam?-Hinh-10
 • Tai sao Tu Hy thai hau lai can 100 nguoi hau khi di tam?-Hinh-11
Theo Nguyên Anh/Người đưa tin