Vì sao Quỷ vương Lê Uy Mục chết không toàn thây?

Vua Lê Uy Mục là một trong số những vị vua tàn bạo nhất Việt Nam bị người đời gọi là quỷ vương. Sau này, rơi vào đường cùng, Lê Uy Mục phải uống thuốc độc tự sát., tuy nhiên, ông chết vẫn không thể toàn thây.   

  • Vi sao Quy vuong Le Uy Muc chet khong toan thay?
  • Vi sao Quy vuong Le Uy Muc chet khong toan thay?-Hinh-2
  • Vi sao Quy vuong Le Uy Muc chet khong toan thay?-Hinh-3
  • Vi sao Quy vuong Le Uy Muc chet khong toan thay?-Hinh-4
  • Vi sao Quy vuong Le Uy Muc chet khong toan thay?-Hinh-5
  • Vi sao Quy vuong Le Uy Muc chet khong toan thay?-Hinh-6
  • Vi sao Quy vuong Le Uy Muc chet khong toan thay?-Hinh-7
  • Vi sao Quy vuong Le Uy Muc chet khong toan thay?-Hinh-8
  • Vi sao Quy vuong Le Uy Muc chet khong toan thay?-Hinh-9
  • Vi sao Quy vuong Le Uy Muc chet khong toan thay?-Hinh-10
Thu Hà