Ảnh: An ninh thắt chặt tại Điện Capitol trước nguy cơ bị tấn công

An ninh đã được thắt chặt tại khu vực Điện Capitol sau khi cộng đồng tình báo Mỹ phát hiện âm mưu tấn công tòa nhà này của một nhóm dân quân.

 • Anh: An ninh that chat tai Dien Capitol truoc nguy co bi tan cong
 • Anh: An ninh that chat tai Dien Capitol truoc nguy co bi tan cong-Hinh-2
 • Anh: An ninh that chat tai Dien Capitol truoc nguy co bi tan cong-Hinh-3
 • Anh: An ninh that chat tai Dien Capitol truoc nguy co bi tan cong-Hinh-4
 • Anh: An ninh that chat tai Dien Capitol truoc nguy co bi tan cong-Hinh-5
 • Anh: An ninh that chat tai Dien Capitol truoc nguy co bi tan cong-Hinh-6
 • Anh: An ninh that chat tai Dien Capitol truoc nguy co bi tan cong-Hinh-7
 • Anh: An ninh that chat tai Dien Capitol truoc nguy co bi tan cong-Hinh-8
 • Anh: An ninh that chat tai Dien Capitol truoc nguy co bi tan cong-Hinh-9
 • Anh: An ninh that chat tai Dien Capitol truoc nguy co bi tan cong-Hinh-10
 • Anh: An ninh that chat tai Dien Capitol truoc nguy co bi tan cong-Hinh-11
 • Anh: An ninh that chat tai Dien Capitol truoc nguy co bi tan cong-Hinh-12
Thiên An