Ảnh: Bão Mekkhala đổ bộ Trung Quốc, thổi bay nhà xưởng trong vài giây

Một khu nhà xưởng ở thành phố Long Hải, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), đã bị phá hủy chỉ trong vài giây sau khi bão Mekkhala mang theo gió mạnh và mưa lớn đổ bộ vào nước này.

 • Anh: Bao Mekkhala do bo Trung Quoc, thoi bay nha xuong trong vai giay
 • Anh: Bao Mekkhala do bo Trung Quoc, thoi bay nha xuong trong vai giay-Hinh-2
 • Anh: Bao Mekkhala do bo Trung Quoc, thoi bay nha xuong trong vai giay-Hinh-3
 • Anh: Bao Mekkhala do bo Trung Quoc, thoi bay nha xuong trong vai giay-Hinh-4
 • Anh: Bao Mekkhala do bo Trung Quoc, thoi bay nha xuong trong vai giay-Hinh-5
 • Anh: Bao Mekkhala do bo Trung Quoc, thoi bay nha xuong trong vai giay-Hinh-6
 • Anh: Bao Mekkhala do bo Trung Quoc, thoi bay nha xuong trong vai giay-Hinh-7
 • Anh: Bao Mekkhala do bo Trung Quoc, thoi bay nha xuong trong vai giay-Hinh-8
 • Anh: Bao Mekkhala do bo Trung Quoc, thoi bay nha xuong trong vai giay-Hinh-9
 • Anh: Bao Mekkhala do bo Trung Quoc, thoi bay nha xuong trong vai giay-Hinh-10
 • Anh: Bao Mekkhala do bo Trung Quoc, thoi bay nha xuong trong vai giay-Hinh-11
 • Anh: Bao Mekkhala do bo Trung Quoc, thoi bay nha xuong trong vai giay-Hinh-12
Thiên An