Chiến sự Syria vẫn rực lửa trong những ngày ngừng bắn

Thanh Nga (theo Reuters) -

(Kiến Thức) - Chiến sự Syria vẫn nóng lên từng ngày bất chấp đó là khoảng thời gian lệnh ngừng bắn trên toàn quốc có hiệu lực.