Ảnh: Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình Hong Kong

Thiên An -

(Kiến Thức) - Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình trong ngày đầu tiên luật an ninh quốc gia mới chính thức có hiệu lực ở đặc khu Hong Kong.

 • Anh: Dung do du doi giua canh sat va nguoi bieu tinh Hong Kong
 • Anh: Dung do du doi giua canh sat va nguoi bieu tinh Hong Kong-Hinh-2
 • Anh: Dung do du doi giua canh sat va nguoi bieu tinh Hong Kong-Hinh-3
 • Anh: Dung do du doi giua canh sat va nguoi bieu tinh Hong Kong-Hinh-4
 • Anh: Dung do du doi giua canh sat va nguoi bieu tinh Hong Kong-Hinh-5
 • Anh: Dung do du doi giua canh sat va nguoi bieu tinh Hong Kong-Hinh-6
 • Anh: Dung do du doi giua canh sat va nguoi bieu tinh Hong Kong-Hinh-7
 • Anh: Dung do du doi giua canh sat va nguoi bieu tinh Hong Kong-Hinh-8
 • Anh: Dung do du doi giua canh sat va nguoi bieu tinh Hong Kong-Hinh-9
 • Anh: Dung do du doi giua canh sat va nguoi bieu tinh Hong Kong-Hinh-10
 • Anh: Dung do du doi giua canh sat va nguoi bieu tinh Hong Kong-Hinh-11
 • Anh: Dung do du doi giua canh sat va nguoi bieu tinh Hong Kong-Hinh-12