Ảnh: Nắng nóng kỷ lục hoành hành nước Mỹ

Nước Mỹ đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao kỷ lục.

 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My
 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My-Hinh-2
 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My-Hinh-3
 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My-Hinh-4
 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My-Hinh-5
 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My-Hinh-6
 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My-Hinh-7
 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My-Hinh-8
 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My-Hinh-9
 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My-Hinh-10
 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My-Hinh-11
 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My-Hinh-12
 • Anh: Nang nong ky luc hoanh hanh nuoc My-Hinh-13
Thiên An