Ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson đích thân đi giao sữa trước tổng tuyển cử

Thiên An (T.H) -

(Kiến Thức) - Thủ tướng Boris Johnson đích thân đi giao sữa và nước trái cây tới các gia đình ở Leeds (Anh) hôm 11/12, một ngày trước khi nước này bước vào cuộc tổng tuyển cử quan trọng.

 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-14
 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-15
 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-16
 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-17
 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-18
 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-19
 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-20
 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-21
 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-22
 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-23
 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-24
 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-25
 • Anh: Thu tuong Anh Boris Johnson dich than di giao sua truoc tong tuyen cu-Hinh-26