Bà Sineenat thất sủng ngay khi trở thành Hoàng quý phi Thái Lan?

Thiên An (T.H) -

(Kiến Thức) - Trong gần ba tháng ngắn ngủi làm Hoàng quý phi Thái Lan, bà Sineenat thường xuất hiện lẻ bóng một mình mà không bên cạnh Quốc vương Maha Vajiralongkorn tại các sự kiện.

  • Ba Sineenat that sung ngay khi tro thanh Hoang quy phi Thai Lan?
  • Ba Sineenat that sung ngay khi tro thanh Hoang quy phi Thai Lan?-Hinh-2
  • Ba Sineenat that sung ngay khi tro thanh Hoang quy phi Thai Lan?-Hinh-3
  • Ba Sineenat that sung ngay khi tro thanh Hoang quy phi Thai Lan?-Hinh-4
  • Ba Sineenat that sung ngay khi tro thanh Hoang quy phi Thai Lan?-Hinh-5
  • Ba Sineenat that sung ngay khi tro thanh Hoang quy phi Thai Lan?-Hinh-6
  • Ba Sineenat that sung ngay khi tro thanh Hoang quy phi Thai Lan?-Hinh-7
  • Ba Sineenat that sung ngay khi tro thanh Hoang quy phi Thai Lan?-Hinh-8
  • Ba Sineenat that sung ngay khi tro thanh Hoang quy phi Thai Lan?-Hinh-9
  • Ba Sineenat that sung ngay khi tro thanh Hoang quy phi Thai Lan?-Hinh-10