Cận cảnh Dải Gaza tan hoang sau đòn không kích của Israel

Nhiều công trình ở Dải Gaza bị phá hủy sau những cuộc không kích dữ dội của Israel.

 • Can canh Dai Gaza tan hoang sau don khong kich cua Israel
 • Can canh Dai Gaza tan hoang sau don khong kich cua Israel-Hinh-2
 • Can canh Dai Gaza tan hoang sau don khong kich cua Israel-Hinh-3
 • Can canh Dai Gaza tan hoang sau don khong kich cua Israel-Hinh-4
 • Can canh Dai Gaza tan hoang sau don khong kich cua Israel-Hinh-5
 • Can canh Dai Gaza tan hoang sau don khong kich cua Israel-Hinh-6
 • Can canh Dai Gaza tan hoang sau don khong kich cua Israel-Hinh-7
 • Can canh Dai Gaza tan hoang sau don khong kich cua Israel-Hinh-8
 • Can canh Dai Gaza tan hoang sau don khong kich cua Israel-Hinh-9
 • Can canh Dai Gaza tan hoang sau don khong kich cua Israel-Hinh-10
 • Can canh Dai Gaza tan hoang sau don khong kich cua Israel-Hinh-11
 • Can canh Dai Gaza tan hoang sau don khong kich cua Israel-Hinh-12
Thiên An