Cận cảnh tượng Christopher Columbus bị phá hoại giữa biểu tình ở Mỹ

Những người biểu tình ở Mỹ đã phá hoại nhiều bức tượng gây liên tưởng đến thời kỳ thuộc địa và nô lệ, trong đó có tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus.

 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My
 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My-Hinh-2
 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My-Hinh-3
 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My-Hinh-4
 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My-Hinh-5
 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My-Hinh-6
 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My-Hinh-7
 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My-Hinh-8
 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My-Hinh-9
 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My-Hinh-10
 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My-Hinh-11
 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My-Hinh-12
 • Can canh tuong Christopher Columbus bi pha hoai giua bieu tinh o My-Hinh-13
Thiên An (T.H)