Cân tài ứng viên thay thế cố vấn “diều hâu” của ông Trump

Thiên An (T.H) -

(Kiến Thức) - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Cố vấn an ninh quốc gia theo đường lối "diều hâu" John Bolton, một số ứng viên sáng giá có thể thay thế ông Bolton đảm nhiệm vị trí này đã "lộ diện".

 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump
 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump-Hinh-2
 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump-Hinh-3
 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump-Hinh-4
 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump-Hinh-5
 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump-Hinh-6
 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump-Hinh-7
 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump-Hinh-8
 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump-Hinh-9
 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump-Hinh-10
 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump-Hinh-11
 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump-Hinh-12
 • Can tai ung vien thay the co van “dieu hau” cua ong Trump-Hinh-13