Cảnh Hy Lạp chìm trong biển lửa vì cháy rừng, dân chạy tán loạn

Hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt các đám cháy rừng đang hoành hành ở Hy Lạp.

 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-2
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-3
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-4
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-5
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-6
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-7
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-8
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-9
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-10
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-11
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-12
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-13
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-14
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-15
Thiên An