Cảnh Hy Lạp chìm trong biển lửa vì cháy rừng, dân chạy tán loạn

(Kiến Thức) - Hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt các đám cháy rừng đang hoành hành ở Hy Lạp.

 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-2
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-3
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-4
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-5
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-6
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-7
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-8
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-9
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-10
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-11
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-12
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-13
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-14
 • Canh Hy Lap chim trong bien lua vi chay rung, dan chay tan loan-Hinh-15
Thiên An