Chân dung tân Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ

Thiên An (T.H) -

(Kiến Thức) - Ông Robert O'Brien đã được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm tân Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, thay thế người tiền nhiệm theo đường lối "diều hâu" John Bolton. 

  • Chan dung tan Co van An ninh Quoc gia My
  • Chan dung tan Co van An ninh Quoc gia My-Hinh-2
  • Chan dung tan Co van An ninh Quoc gia My-Hinh-3
  • Chan dung tan Co van An ninh Quoc gia My-Hinh-4
  • Chan dung tan Co van An ninh Quoc gia My-Hinh-5
  • Chan dung tan Co van An ninh Quoc gia My-Hinh-6
  • Chan dung tan Co van An ninh Quoc gia My-Hinh-7
  • Chan dung tan Co van An ninh Quoc gia My-Hinh-8
  • Chan dung tan Co van An ninh Quoc gia My-Hinh-9
  • Chan dung tan Co van An ninh Quoc gia My-Hinh-10