Cuộc sống ở đất nước Israel tái phong tỏa toàn quốc vì COVID-19

Thiên An -

(Kiến Thức) - Chính phủ Israel đã quyết định tái áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần, kể từ 14 giờ ngày 18/9, để đối phó với dịch COVID-19.

 • Cuoc song o dat nuoc Israel tai phong toa toan quoc vi COVID-19
 • Cuoc song o dat nuoc Israel tai phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-2
 • Cuoc song o dat nuoc Israel tai phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-3
 • Cuoc song o dat nuoc Israel tai phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-4
 • Cuoc song o dat nuoc Israel tai phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-5
 • Cuoc song o dat nuoc Israel tai phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-6
 • Cuoc song o dat nuoc Israel tai phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-7
 • Cuoc song o dat nuoc Israel tai phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-8
 • Cuoc song o dat nuoc Israel tai phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-9
 • Cuoc song o dat nuoc Israel tai phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-10
 • Cuoc song o dat nuoc Israel tai phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-11
 • Cuoc song o dat nuoc Israel tai phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-12