Điều ít biết về lãnh đạo phong trào Hamas trở thành Thủ tướng Palestine

Ông Ismail Haniya, một lãnh đạo cấp cao của phong trào Hamas, từng giữ chức Thủ tướng Palestine trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2014.

 • Dieu it biet ve lanh dao phong trao Hamas tro thanh Thu tuong Palestine
 • Dieu it biet ve lanh dao phong trao Hamas tro thanh Thu tuong Palestine-Hinh-2
 • Dieu it biet ve lanh dao phong trao Hamas tro thanh Thu tuong Palestine-Hinh-3
 • Dieu it biet ve lanh dao phong trao Hamas tro thanh Thu tuong Palestine-Hinh-4
 • Dieu it biet ve lanh dao phong trao Hamas tro thanh Thu tuong Palestine-Hinh-5
 • Dieu it biet ve lanh dao phong trao Hamas tro thanh Thu tuong Palestine-Hinh-6
 • Dieu it biet ve lanh dao phong trao Hamas tro thanh Thu tuong Palestine-Hinh-7
 • Dieu it biet ve lanh dao phong trao Hamas tro thanh Thu tuong Palestine-Hinh-8
 • Dieu it biet ve lanh dao phong trao Hamas tro thanh Thu tuong Palestine-Hinh-9
 • Dieu it biet ve lanh dao phong trao Hamas tro thanh Thu tuong Palestine-Hinh-10
 • Dieu it biet ve lanh dao phong trao Hamas tro thanh Thu tuong Palestine-Hinh-11
 • Dieu it biet ve lanh dao phong trao Hamas tro thanh Thu tuong Palestine-Hinh-12
Thiên An