Điều ít biết về quyền Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ

Thiên An (T.H) -

(Kiến Thức) - Chỉ trong vòng 7 tháng qua, Mỹ đã có tới 3 Quyền Bộ trưởng Quốc phòng, và người hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ này là ông Richard Spencer.

  • Dieu it biet ve quyen Bo truong Quoc phong moi cua My
  • Dieu it biet ve quyen Bo truong Quoc phong moi cua My-Hinh-2
  • Dieu it biet ve quyen Bo truong Quoc phong moi cua My-Hinh-3
  • Dieu it biet ve quyen Bo truong Quoc phong moi cua My-Hinh-4
  • Dieu it biet ve quyen Bo truong Quoc phong moi cua My-Hinh-5
  • Dieu it biet ve quyen Bo truong Quoc phong moi cua My-Hinh-6
  • Dieu it biet ve quyen Bo truong Quoc phong moi cua My-Hinh-7
  • Dieu it biet ve quyen Bo truong Quoc phong moi cua My-Hinh-8
  • Dieu it biet ve quyen Bo truong Quoc phong moi cua My-Hinh-9
  • Dieu it biet ve quyen Bo truong Quoc phong moi cua My-Hinh-10