“Đột nhập” đất nước Nam Phi phong tỏa toàn quốc vì COVID-19

(Kiến Thức) - Nam Phi đã phong tỏa đất nước trong nỗ lực nhằm khống chế dịch bệnh COVID-19.

 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-2
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-3
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-4
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-5
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-6
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-7
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-8
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-9
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-10
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-11
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-12
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-13
 • “Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-14
Thiên An