Đụng độ dữ dội giữa đoàn di dân đến Mỹ và cảnh sát Mexico

Thiên An -

(Kiến Thức) - Lực lượng an ninh Mexico đã bắn hơi cay vào những người di cư Trung Mỹ sau khi họ vượt sông vào Mexico hồi đầu tuần.

 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico
 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico-Hinh-2
 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico-Hinh-3
 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico-Hinh-4
 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico-Hinh-5
 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico-Hinh-6
 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico-Hinh-7
 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico-Hinh-8
 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico-Hinh-9
 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico-Hinh-10
 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico-Hinh-11
 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico-Hinh-12
 • Dung do du doi giua doan di dan den My va canh sat Mexico-Hinh-13