Hãi hùng cảnh cháy rừng dữ dội như tận thế ở Australia

Thiên An -

(Kiến Thức) - Các đám cháy rừng dữ dội đang hoành hành tại Australia, phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến hàng nghìn người phải sơ tán. 

 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia
 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia-Hinh-2
 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia-Hinh-3
 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia-Hinh-4
 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia-Hinh-5
 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia-Hinh-6
 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia-Hinh-7
 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia-Hinh-8
 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia-Hinh-9
 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia-Hinh-10
 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia-Hinh-11
 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia-Hinh-12
 • Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia-Hinh-13