Hãi hùng đại dịch châu chấu tàn phá Ấn Độ giữa “bão” COVID-19

Thiên An -

(Kiến Thức) - Ấn Độ đang hứng chịu đại dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 27 năm giữa lúc nước này vẫn phải "gồng mình" chống dịch COVID-19.

 • Hai hung dai dich chau chau tan pha An Do giua “bao” COVID-19
 • Hai hung dai dich chau chau tan pha An Do giua “bao” COVID-19-Hinh-2
 • Hai hung dai dich chau chau tan pha An Do giua “bao” COVID-19-Hinh-3
 • Hai hung dai dich chau chau tan pha An Do giua “bao” COVID-19-Hinh-4
 • Hai hung dai dich chau chau tan pha An Do giua “bao” COVID-19-Hinh-5
 • Hai hung dai dich chau chau tan pha An Do giua “bao” COVID-19-Hinh-6
 • Hai hung dai dich chau chau tan pha An Do giua “bao” COVID-19-Hinh-7
 • Hai hung dai dich chau chau tan pha An Do giua “bao” COVID-19-Hinh-8
 • Hai hung dai dich chau chau tan pha An Do giua “bao” COVID-19-Hinh-9
 • Hai hung dai dich chau chau tan pha An Do giua “bao” COVID-19-Hinh-10
 • Hai hung dai dich chau chau tan pha An Do giua “bao” COVID-19-Hinh-11