Hãi hùng mưa lũ Trung Quốc, nguy cơ vỡ 14 đê ở Giang Tây

Thiên An (T.H) -

(Kiến Thức) - Giang Tây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ ở Trung Quốc những ngày qua. Được biết, 14 đê bao tại huyện Phiên Dương của tỉnh này đang đứng trước nguy cơ tràn nước vỡ đê.

  • Hai hung mua lu Trung Quoc, nguy co vo 14 de o Giang Tay
  • Hai hung mua lu Trung Quoc, nguy co vo 14 de o Giang Tay-Hinh-2
  • Hai hung mua lu Trung Quoc, nguy co vo 14 de o Giang Tay-Hinh-3
  • Hai hung mua lu Trung Quoc, nguy co vo 14 de o Giang Tay-Hinh-4
  • Hai hung mua lu Trung Quoc, nguy co vo 14 de o Giang Tay-Hinh-5
  • Hai hung mua lu Trung Quoc, nguy co vo 14 de o Giang Tay-Hinh-6
  • Hai hung mua lu Trung Quoc, nguy co vo 14 de o Giang Tay-Hinh-7
  • Hai hung mua lu Trung Quoc, nguy co vo 14 de o Giang Tay-Hinh-8
  • Hai hung mua lu Trung Quoc, nguy co vo 14 de o Giang Tay-Hinh-9
  • Hai hung mua lu Trung Quoc, nguy co vo 14 de o Giang Tay-Hinh-10