Hình ảnh "lạ" trong đất nước 1,3 tỷ dân bị phong tỏa vì Covid-19

Hoài An (Daily Mail) -

(Kiến Thức) - Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện lệnh giới nghiêm toàn quốc và yêu cầu 1,3 tỷ dân của nước này ở nhà nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh
 • Hinh anh