Toàn cảnh California “chìm trong biển lửa” vì cháy rừng dữ dội

Những đám cháy rừng dữ dội vẫn tiếp diễn tại California (Mỹ) khiến cho bang này như "chìm trong biển lửa".

 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-2
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-3
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-4
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-5
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-6
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-7
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-8
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-9
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-10
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-11
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-12
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-13
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-14
 • Toan canh California “chim trong bien lua” vi chay rung du doi-Hinh-15
Thiên An