Ảnh: Binh sĩ Mỹ mừng Lễ Tạ ơn ngay trên chiến trường

Thiên An (Theo Business Insider) -

(Kiến Thức) - Dù được triển khai đến các vùng chiến sự xa xôi, binh sĩ Mỹ vẫn có thể tận hưởng không khí của ngày Lễ Tạ ơn.
 

  • Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong
  • Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-2
  • Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-3
  • Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-4
  • Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-5
  • Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-6
  • Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-7
  • Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-8
  • Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-9
  • Anh: Binh si My mung Le Ta on ngay tren chien truong-Hinh-10