Báo chí quốc tế nói gì về Cách mạng tháng Tám?

(Kiến Thức) - Cách mạng Tháng Tám - 1945 được xem là một trong những sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong thế kỷ 20 của nhân dân Việt Nam. Báo chí quốc tế ca ngợi thành công của sự kiện này đã góp phần cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đập tan chế độ thực dân - phong kiến nô dịch, áp bức nhân dân và khẳng định mục tiêu tạo dựng một môi trường xã hội tốt đẹp hơn cho con người. 
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đánh dấu bước ngoặt vĩ đại và là trang sử chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Bao chi quoc te noi gi ve Cach mang thang Tam?
 Ngày 19/8/1945, sau cuộc mít-tinh tại quảng trường thành phố, nhân dân Thủ đô Hà Nội đánh chiếm Bắc bộ Phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ. (Nguồn ảnh: Tư liệu TTXVN).
Không ít tờ báo quốc tế đã đưa tin về sự kiện trọng đại này cũng như ca ngợi ý nghĩa to lớn của cuộc Cách mạng tháng Tám vẻ vang của dân tộc Việt Nam cũng như tài lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trang web của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và xã hội Argentina đã có bài viết ca ngợi những thành tựu của Cách mạng Việt Nam.
Tác giả bài viết là Giáo sư Oscar Natalichio đã điểm lại những cột mốc quan trọng của Cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản ra đời dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ với 5.000 đảng viên, Đảng Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, đánh đuổi thực dân Pháp và quân Nhật. Và ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Theo Giáo sư Natalichio, cuộc Cách mạng tháng Tám là sự khởi đầu cho những thành tựu to lớn hiện nay của Việt Nam.
Cũng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2015, các báo lớn của Lào như Nhân dân, Đất nước Lào và Lào Phát triển đều đăng bài và ảnh về bối cảnh lịch sử và ý nghĩa của cuộc nổi dậy giành chính quyền tháng 8/1945 và công cuộc cách mạng của Việt Nam. Tờ báo Lào khẳng định, Cách mạng Tháng Tám là sự kiện lớn trong lịch sử chói lọi của nhân dân Việt Nam, đánh dấu lần đầu giai cấp công - nông lao động Việt Nam giành chính quyền trên cả nước, lập nên hệ thống dân chủ nhân dân đầu tiên tại Việt Nam.
Bao chi quoc te noi gi ve Cach mang thang Tam?-Hinh-2
 Những ngày tháng Tám sôi sục ở Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Năm 2016, nhân kỷ niệm lần thứ 71 sự kiện trọng đại này (19/8/1945 – 19/8/2016), nhiều trang mạng Argentina tiếp tục đưa tin về ý nghĩa và bài học lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945.
Trang mạng AcercandoNaciones của Argentina đã đăng bài viết với tiều đề “Việt Nam, dân tộc hòa bình” của nhà báo Jorge Tuero, trong đó ca ngợi ý nghĩa cuộc Cách mạng tháng Tám của dân tộc Việt Nam.
Nhà báo Tuero viết, cuộc Cách mạng tháng Tám đã chấm dứt 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến và tái khẳng định nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là đòn chí mạng giáng vào chủ nghĩa thực dân, mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
Nhà báo Tuero cũng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.

Mời độc giả xem video: Cách mạng tháng Tám - Bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam (Nguồn: VTC16)

Trên trang mạng ArgenPress của Argentina, nhà báo Oscar Amado đăng biên niên sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975, từ lúc đấu tranh chống Đế quốc Mỹ cho tới thắng lợi ngày 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...
Báo chí nước ngoài cũng dành hết lời ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh như vị lãnh tụ vĩ đại, dẫn dắt con đường cách mạng, giúp nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.
Năm 2017, nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), nhiều tờ báo Argentina đã đăng bài viết ca ngợi tư tưởng cách mạng của Bác Hồ giúp nhân dân Việt Nam giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Thiên An (Tổng hợp)