Biên giới Mỹ-Mexico “dậy sóng”, cảnh sát phun hơi cay đuổi người di cư

Thiên An -

(Kiến Thức) - Giới chức Mỹ đã cho đóng cửa một trong những cửa khẩu biên giới tấp nập nhất giữa Mỹ và Mexico, đồng thời phun hơi cay để xua đuổi những người dân di cư định vượt qua hàng rào biên giới vào Mỹ.

 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-2
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-3
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-4
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-5
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-6
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-7
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-8
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-9
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-10
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-11
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-12
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-13
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-14
 • Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-15