Bộ tộc ở sa mạc Sahara, phụ nữ được phép có nhiều bạn tình

Google News

Bộ tộc Tuareg sống rải rác ở sa mạc Sahara trong suốt hàng ngàn năm qua và duy trì nhiều tập tục độc đáo. Đặc biệt, phụ nữ bộ lạc này được phép có nhiều bạn tình, giữ tất cả tài sản sau ly hôn.

  • Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh
  • Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-2
  • Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-3
  • Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-4
  • Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-5
  • Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-6
  • Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-7
  • Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-8
  • Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-9
  • Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-10
Thảo Nguyên (TH)