Cuộc sống ít người biết của em trai Công nương Kate Middleton

Thiên An -

(Kiến Thức) - James Middleton, em trai của Công nương Kate, đã bỏ dở việc học tại Đại học Edinburgh vì nghĩ nó không phù hợp với mình. Anh từng mở công ty riêng và hiện tại đang làm hướng diễn viên du lịch.

 • Cuoc song it nguoi biet cua em trai Cong nuong Kate Middleton
 • Cuoc song it nguoi biet cua em trai Cong nuong Kate Middleton-Hinh-2
 • Cuoc song it nguoi biet cua em trai Cong nuong Kate Middleton-Hinh-3
 • Cuoc song it nguoi biet cua em trai Cong nuong Kate Middleton-Hinh-4
 • Cuoc song it nguoi biet cua em trai Cong nuong Kate Middleton-Hinh-5
 • Cuoc song it nguoi biet cua em trai Cong nuong Kate Middleton-Hinh-6
 • Cuoc song it nguoi biet cua em trai Cong nuong Kate Middleton-Hinh-7
 • Cuoc song it nguoi biet cua em trai Cong nuong Kate Middleton-Hinh-8
 • Cuoc song it nguoi biet cua em trai Cong nuong Kate Middleton-Hinh-9
 • Cuoc song it nguoi biet cua em trai Cong nuong Kate Middleton-Hinh-10
 • Cuoc song it nguoi biet cua em trai Cong nuong Kate Middleton-Hinh-11
 • Cuoc song it nguoi biet cua em trai Cong nuong Kate Middleton-Hinh-12