Điều ít biết về người mẹ vừa qua đời của Thủ tướng Anh

Bà Charlotte Johnson Wahl, mẹ của Thủ tướng Anh Boris Johnson, là một họa sĩ vẽ chân dung nổi tiếng. Bà được mô tả là "người có quyền lực tối cao” trong gia đình. 

 • Dieu it biet ve nguoi me vua qua doi cua Thu tuong Anh
 • Dieu it biet ve nguoi me vua qua doi cua Thu tuong Anh-Hinh-2
 • Dieu it biet ve nguoi me vua qua doi cua Thu tuong Anh-Hinh-3
 • Dieu it biet ve nguoi me vua qua doi cua Thu tuong Anh-Hinh-4
 • Dieu it biet ve nguoi me vua qua doi cua Thu tuong Anh-Hinh-5
 • Dieu it biet ve nguoi me vua qua doi cua Thu tuong Anh-Hinh-6
 • Dieu it biet ve nguoi me vua qua doi cua Thu tuong Anh-Hinh-7
 • Dieu it biet ve nguoi me vua qua doi cua Thu tuong Anh-Hinh-8
 • Dieu it biet ve nguoi me vua qua doi cua Thu tuong Anh-Hinh-9
 • Dieu it biet ve nguoi me vua qua doi cua Thu tuong Anh-Hinh-10
 • Dieu it biet ve nguoi me vua qua doi cua Thu tuong Anh-Hinh-11
Mộc Nhiên (theo Guardian)