Hãi hùng cảnh bão cát hoành hành trên thế giới

Thiên An -

(Kiến Thức) - Mặc dù có thể không gây thương vong lớn như các thảm họa thiên tai khác nhưng mỗi khi xảy ra, những trận bão cát kinh hoàng cũng làm đảo lộn cuộc sống của người dân trên thế giới.

 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-2
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-3
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-4
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-5
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-6
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-7
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-8
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-9
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-10
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-11
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-12
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-13
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-14
 • Hai hung canh bao cat hoanh hanh tren the gioi-Hinh-15