Hãi hùng cảnh dung nham núi lửa Hawaii đổ xuống Thái Bình Dương

Thiên An (T.H) -

(Kiến Thức) - Núi lửa Kilauea ở Hawaii (Mỹ) vẫn tiếp tục phun trào khiến dòng dung nham nóng chảy đổ xuống Thái Bình Dương. Dung nham và nước biển gặp nhau tạo ra đám mây hơi nước chứa đầy axit gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.