Hãi hùng cảnh tượng như “ngày tận thế” trong vụ khủng bố 11/9

Thiên An -

(Kiến Thức) - 17 năm đã trôi qua nhưng có lẽ người dân Mỹ và thế giới sẽ không bao giờ quên được những ký ức đau thương về vụ tấn công khủng bố 11/9 kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người vô tội.

 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-2
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-3
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-4
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-5
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-6
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-7
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-8
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-9
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-10
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-11
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-12
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-13
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-14
 • Hai hung canh tuong nhu “ngay tan the” trong vu khung bo 11/9-Hinh-15