Hiếm thấy dòng sông dài nhất Italy cạn trơ đáy vì hạn hán

Đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 70 năm khiến dòng sông dài nhất Italy cạn trơ đáy, đe dọa mùa màng và an ninh năng lượng.

 • Hiem thay dong song dai nhat Italy can tro day vi han han
 • Hiem thay dong song dai nhat Italy can tro day vi han han-Hinh-2
 • Hiem thay dong song dai nhat Italy can tro day vi han han-Hinh-3
 • Hiem thay dong song dai nhat Italy can tro day vi han han-Hinh-4
 • Hiem thay dong song dai nhat Italy can tro day vi han han-Hinh-5
 • Hiem thay dong song dai nhat Italy can tro day vi han han-Hinh-6
 • Hiem thay dong song dai nhat Italy can tro day vi han han-Hinh-7
 • Hiem thay dong song dai nhat Italy can tro day vi han han-Hinh-8
 • Hiem thay dong song dai nhat Italy can tro day vi han han-Hinh-9
 • Hiem thay dong song dai nhat Italy can tro day vi han han-Hinh-10
 • Hiem thay dong song dai nhat Italy can tro day vi han han-Hinh-11
 • Hiem thay dong song dai nhat Italy can tro day vi han han-Hinh-12
Thảo Nguyên (Theo Reuters)