Hoàng quý phi Sineenat bị Vua Rama X phế truất...mưu đồ lật hoàng hậu như nào?

Thiên An (T.H) -

(Kiến Thức) - Hoàng quý phi Thái Lan Sineenat Wongvajirapakdi từng tìm mọi cách ngăn cản Nhà vua Maha Vajiralongkorn (Rama X) sắc phong bà Suthida làm Hoàng hậu hồi tháng 5/2019 nhưng không thành công.

 • Hoang quy phi Sineenat bi Vua Rama X phe truat...muu do lat hoang hau nhu nao?
 • Hoang quy phi Sineenat bi Vua Rama X phe truat...muu do lat hoang hau nhu nao?-Hinh-2
 • Hoang quy phi Sineenat bi Vua Rama X phe truat...muu do lat hoang hau nhu nao?-Hinh-3
 • Hoang quy phi Sineenat bi Vua Rama X phe truat...muu do lat hoang hau nhu nao?-Hinh-4
 • Hoang quy phi Sineenat bi Vua Rama X phe truat...muu do lat hoang hau nhu nao?-Hinh-5
 • Hoang quy phi Sineenat bi Vua Rama X phe truat...muu do lat hoang hau nhu nao?-Hinh-6
 • Hoang quy phi Sineenat bi Vua Rama X phe truat...muu do lat hoang hau nhu nao?-Hinh-7
 • Hoang quy phi Sineenat bi Vua Rama X phe truat...muu do lat hoang hau nhu nao?-Hinh-8
 • Hoang quy phi Sineenat bi Vua Rama X phe truat...muu do lat hoang hau nhu nao?-Hinh-9
 • Hoang quy phi Sineenat bi Vua Rama X phe truat...muu do lat hoang hau nhu nao?-Hinh-10
 • Hoang quy phi Sineenat bi Vua Rama X phe truat...muu do lat hoang hau nhu nao?-Hinh-11