Khung cảnh đìu hiu của Tử Cấm Thành “nhái” ở Quý Châu

Tử Cấm Thành nhái ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc tiêu tốn đến 316 triệu USD để xây dựng nhưng giờ đây lại rơi vào cảnh đìu hiu, bám đầy bụi bẩn và vắng bóng người.

  • Khung canh diu hiu cua Tu Cam Thanh “nhai” o Quy Chau
  • Khung canh diu hiu cua Tu Cam Thanh “nhai” o Quy Chau-Hinh-2
  • Khung canh diu hiu cua Tu Cam Thanh “nhai” o Quy Chau-Hinh-3
  • Khung canh diu hiu cua Tu Cam Thanh “nhai” o Quy Chau-Hinh-4
  • Khung canh diu hiu cua Tu Cam Thanh “nhai” o Quy Chau-Hinh-5
  • Khung canh diu hiu cua Tu Cam Thanh “nhai” o Quy Chau-Hinh-6
  • Khung canh diu hiu cua Tu Cam Thanh “nhai” o Quy Chau-Hinh-7
  • Khung canh diu hiu cua Tu Cam Thanh “nhai” o Quy Chau-Hinh-8
  • Khung canh diu hiu cua Tu Cam Thanh “nhai” o Quy Chau-Hinh-9
Thảo Nguyên (TH)